Snowclean Asfaltsrent 1 lit

Artikelnummer: 510201

 

Effektivt självverkande kallavfettningsmedel som snabbt löser olja, fett, asfalt och tjära. Avsett för avfettning av motorer, verktyg, fordon etc. Utmärkt som förtvättmedel innan bilen körs in i biltvätten. Efterlämnar en rostskyddandeblank yta. Får endast släppas ut via oljeavskiljare. Snabbseparerande.

 

 

Användningsområde: 

• Avsett för avfettning av motorer, verktyg, fordon etc. 

 

 

Egenskaper: 

• Effektivt självverkande kallavfettningsmedel som snabbt löser olja, 

fett, asfalt och tjära. 

• Efterlämnar en rostskyddande yta. 

 

 

Tvättanvisning: 

Produkten användes i koncentrat. 

1. Appliceras med trasa, pensel eller sprayflaska. 

2. Låt verka några minuter, men undvik intorkning. 

3. Skölj rent med vatten eller tryckluft. 

 

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

 

Produktdokument 1