Snowclean kallavfettning 100 200Lit

Artikelnummer: 310310
Snabbseparerande högeffektivt kallavfettningsmedel
Användningsområde:
För avlägsnande av fett-olje-, tjär- och asfaltfläckar på alla typer
av fordon.
Lämplig för avfettning av motorer, maskiner och verktyg m.m.
 
Lämplig som föravfettning på fordon vintertid.
Egenskaper:
 
Löser effektivt tjär-och asfaltstänk på alla typer av fordon.
 
Extremt god fettlösande förmåga.
 
Verksam även på kalla ytor.

Snabbseparerande